25 februari 2021 Martijn Kwikkers

Home workout, do it yourself

Hi All,

Hieronder een workout die je thuis kunt doen. Weet je oefeningen niet, google ze even, anders wordt dit bericht veel te lang 😉

1,000 rep bodyweight workout

4 rounds, 25 reps each

push ups

squats

tricep dips

v-ups

lunges, left leg

plank shoulder taps

lunges, right leg

bicycle crunches

mountain climbers

glute bridges

Succes allemaal!! Je kunt eventueel je tijd opnemen en het mij laten weten, of gebruiken om volgende keer wat sneller te zijn.